Loading Content...

Vi finns och har tid

Våra Tjänster

det här hjälper vi er med

View Detail

Familjehem

FAMILJEHEM Vi erbjuder konsulentstödda familjehem till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag från socialtjänsten. Vi arbetar med noggrant utvalda och grundligt utredda familjer. Företaget har många års erfarenhet av familjehemsvård och innehar IVO-tillstånd. MÅLGRUPP Barn och ungdomar upp till 21 …

View Detail

Barn- boende LSS 9:8

Barn- och ungdomar med intellektuell och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi tar emot barn och ungdomar med ett stort behov av ett lugnt och genomtänkt bemötande. Alla som arbetar här har träffat barn och unga under många år som lärt oss hur …

View Detail

UTBILDNING

HANDLEDNING OCH UTBILDNING All vår personal får handledning med arbetet ut mot våra boenden. Familjehemmen handleds också utifrån den placering de har. Det finns en heltidsanställd personal som ansvarar för vår Pedagogik och implementeringen av de ut mot Enheter och …

View Detail

Kvalitet i Utredning av Barn och unga

Vi gör utredningar utifrån ett helhetstänk och med utgångspunkten i att hitta styrkor och intressen som kan hjälpa barnet att få ett gott liv på lång sikt. Vi gör utredningar både inför placeringar i familjehem och vid placering på Barn- …

Vi arbetat hela tiden med att utveckla oss och hitta förbättringar. Grunden i vårt kvalitetsarbete är att ta tillvara på alla aktörers synpunkter. Alla som samarbetar med oss uppmanas att tycka till och komma med förslag på förbättringar. Detta samlar vi i vårt ledningssystem.

Vår Kvalitet - Systematiskt förbättringsarbete:

om WiseCare

vi finns och har tid

WISECARE

Vi är ett närvarande företag som månar om att skapa trygghet. Grunden i vårt arbete är utveckla bra alternativ för människor med funktionsvariationer. Familjehem och Boende med särskild service för målgruppen med intellektuell funktionsvariation och/eller autismspektrumtillstånd samt andra neuropsykiatriska diagnoser är det vi arbetar med.

Vi som arbetar har lång erfarenhet av att arbeta med både placeringar utifrån SoL, LVU, LVM och LSS. Vi har gjort många erfarenheter längs vägen och lär oss fortfarande nya saker varje dag.

  • Att göra allt tänkbart för att förstå människor vi möter.
  • Satsa på kvalitet i det vi gör
  • Att vara starka i våra värderingar och hålla fast vid det vi gör
  • Vi satsar på hårt och enträget arbete
  • Samarbetet oss emellan är viktigt
  • Vi letar ständigt efter styrkorna hos oss och hos andra

Utifrån ovanstående ska vi utveckla nya medarbetare och verksamheter i Jönköping med omnejd.

 

KONTAKTINFORMATION
WISECARE AB
Folkungavägen 25
55454 Jönköping

Anders Svensson VD
anders@wisecare.se

036-3366880

Ansvarig i Familjehem
Carina Danielsson
carina.danielsson@wisecare.se
036-3366886

Verksamhetschefer 
Åsa Engdahl
asa.engdahl@wisecare.se

Anders Svensson
anders@wisecare.se

 

OM WISECARE

LSS 9:8
WISECARE driver boende i Jönköping med inriktning på personkrets 1. Individernas behov inom denna målgrupp varierar och de olika boende har därför lite olika inriktningar.

Vi är idag ca 75 anställda.

WISECARE har kollektivavtal genom Vårdföretagarna enligt Bransch Vård och Omsorgsverksamhet (E).

FAMILJEHEM
WISECARE har tidigare arbetat med Familjehemsplaceringar och startade upp den igen i Augusti 2019. Vi har en familjekonsulent anställd och arbetar idag med ett 20 tal Familjehem och växer kontinuerligt.

 

VISION
Att skapa en plats som gör skillnad

MÅL
Våra boenden ska vara en plats på som gör skillnad. Vi ska ge människor möjligheter formade med tanke och omtanke. På våra boenden ska glädjen smitta av sig. Genom kunskap får vi livet att lyfta och nya idéer blir verklighet.

VÄRDEGRUND
Tanke och omtanke. Vilja och kunskap att göra det som behövs när det behövs. Alla har betydelse.

MEDARBETARE OCH LEDARSKAP
Bra relationer mellan alla som jobbar och bor hos är grunden för vårt arbete. Vi pratar med varandra om det som är viktigt. Alla vill alltid göra sitt bästa.

 

KVALITET
WISECARE arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9.

WISECARE deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för Barn- och ungdomsboende i nuläget.

WISECARE resultat i patient- eller brukarundersökningar
Brukarundersökningar görs årligen har visat goda resultat.

 

MEDARBETARE PÅ WISECARE

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av WISECARE rekryteras utifrån en utbildning som undersköterska, socionom, behandlingspedagog eller liknande men också utifrån personliga egenskaper och fallenhet för habilitering- och omsorgsarbete.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra medarbetare med intern och extern utbildning och handledning.

SJUKVÅRD
Det finns två heltidsanställda sjuksköterskor som arbetar på heltid med våra boenden. Vi har bra kontakter med BUP och Habiliteringen.

PEDAGOGIK/HANDLEDNING
Vi har heltidsanställd personal för pedagogisk stöttning och handledning ut mot personalgruppen. Inom WISECARE finns ett eget utbildningsbolag som arbetar ut mot våra enheter. Där jobbar vi med utbildningar som är riktade mot NPF diagnoser. Alla anställda får gå igenom vårt utbildningspaket som vi har.

 

ÄGARE- OCH STYRELSEINFORMATION

WISECARE AB
559022-8879
VD: Anders Svensson

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Wisecares företagsinformation på allabolag.se .

För 2023 gäller följande för WISECARE

STYRELSE

Petter Kellgren, Ordförande

Malsor Mustafa

Eva Öhlund

Malin Dahlbom

Anders Svensson

Åsa Engdahl

 

BOKSLUT
Bokslut för 2022 finns på bolagsverket.se

Referensuppdrag

Referens

 

Familjehem
Vi har referenser på de Familjehem som vi arbetar. Kan erhållas mot förfrågan på respektive Familjehem.

LSS 9:8
Vi har ett flertal kommuner som referenser när det gäller våra Barn och Ungdomsboenden. Kan erhållas mot förfrågan då placering är aktuell.

 

Follow Us

Kontakt

vi finns

WISECARE

  Anders Svensson

 • 036-3366880
 • anders@wisecare.se
 • Folkungavägen 25, SE-554 54, JÖNKÖPING, SWEDEN