Loading Content...

Vi finns och har tid

Våra Tjänster

det här hjälper vi er med

140_4028 View Detail

Familjehem

Vi tror att några saker är extra viktiga när vi tar emot familjer, barn och unga eller vuxna i våra verksamheter: Att vi hinner göra en bra kartläggning (om möjligt) av hur barnets behov ser ut. Barnet, vårdnadshavare, socialsekreterare och …

lampor View Detail

Barn- boende LSS

Barn- och ungdomar med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd.  Vi tar emot barn och ungdomar med ett stort behov av ett lugnt och genomtänkt bemötande. Alla som arbetar här har träffat barn och unga under många år som lärt oss hur vi …

pojke View Detail

Handledning och utbildning

Vi arbetar med att förmedla handledare till olika uppdrag. Handledning till arbetsgrupper och ledare sker vid förfrågan. Handledning till familjehem sker regelbundet till alla familjehem i Wise Care. Genom handledningen får familjehemmet möjlighet att utvecklas i sina roller. Det är …

Skärmavbild 2019-07-16 kl. 12.39.33 View Detail

Kvalitet i Utredning av Barn och unga

Vi gör utredningar utifrån ett helhetstänk och med utgångspunkten i att hitta styrkor och intressen som kan hjälpa barnet att få ett gott liv på lång sikt. Vi gör utredningar både inför placeringar i familjehem och vid placering på Barn- …

Vi arbetat hela tiden med att utveckla oss och hitta förbättringar. Grunden i vårt kvalitetsarbete är att ta tillvara på alla aktörers synpunkter. Alla som samarbetar med oss uppmanas att tycka till och komma med förslag på förbättringar. Detta samlar vi i vårt ledningssystem.

Vår Kvalitet - Systematiskt förbättringsarbete:

om WiseCare

vi finns och har tid

WiseCare

Affärsidé, mål och ambitioner

Vi är ett närvarande företag som månar om att skapa trygghet. Grunden i vårt arbete är utveckla bra alternativ för människor med funktionsvariationer. Familjehem och Boende med särskild servie för målgruppen med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd samt andra neuropsykiatriska diagnoser är det vi arbetar med.

Vi som arbetar har lång erfarenhet av att arbeta med både placeringar utifrån SoL och LSS. Vi har gjort många erfarenheter längs vägen och lär oss fortfarande nya saker varje dag. En del saker leder till en god livskvalité och en del av det vi har lärt oss hittills är:

  • Att göra allt tänkbart för att förstå männsikor vi möter.
  • Satsa på kvalitet i det vi gör
  • Att vara starka i våra värderingar och hålla fast vid det vi gör
  • Vi satsar på hårt och enträget arbete
  • Samarbetet oss emellan är viktigt
  • Vi letar ständigt efter styrkorna hos oss och hos andra

Utifrån ovanstående ska vi utveckla nya medarbetare och verksamheter i Jönköping med omnejd.

 

KONTAKTINFORMATION

Wisecare AB

Folkungavägen 25

55454 Jönköping

Besöksadress: Lasarettsgatan 13 Jönköping

Telefon: 036-3366880

Mail: anders@wisecare.se

Kontaktperson: Anders Svensson, VD Wisecare AB

 

BASFAKTA

För 2019 gäller följande för vår enhet: Wisecare beräknas omsätta 5 miljoner kronor och har cirka 15 anställda år 2019. Verksamheten bedrivs i Jönköping med omnejd.

KVALITET

Wisecares arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet

Wisecare arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9

Wisecares deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för Barn- och ungdomsboende i nuläget.

Wisecares nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas i nuläget.

Wisecares resultat i patient- eller brukarundersökningar
En första Brukarundersökningar kommer 2019

MEDARBETARE PÅ Wisecare

Antal anställda
Wisecare har cirka 20 anställda i nuläget, samtliga i Jönköping

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Wisecare rekryteras utifrån en utbildning som undersköterska, socionom, behandlingspedagog eller liknande men också utifrån personliga egenskaper och fallenhet för habilitering- och omsorgsarbete.

I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens så som sjuksköterskor. 

Bland Wisecares tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten finns socionomer och ekonomer med akademisk examen. Den genomsnittliga medarbetaren har 8 års erfarenhet av sitt yrke.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron på Wisecare var under 2017 under 1 procent

Kollektivavtal
Wisecare söker för närvarande medlemskap hos vårdföretagarna.

En första medarbetarundersökning planeras våren 2019.

ÄGARE- OCH STYRELSEINFORMATION

Wisecare AB org.nummer: 559022-8879

Bolagsform: Aktiebolag

VD: Anders Svensson

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Wisecares företagsinformation på allabolag.se .

För 2018 gäller följande för vår enhet:

Styrelse

Anders Svensson, Ordförande

Åsa Engdahl

Malin Dahlbom

Peter Andrén

 

Ägare
Wisecare AB ägs av medlammarna i styrelsen.

Bokslut

Bokslut för 2016 och 2017 finns på bolagsverket.se

Referensuppdrag

137_3798

Referens- uppdrag

 

Familjehem

Vi har utbildat ett flertal familjehem och ansvarat för placeringar. Vi har ramavtal med vissa kommuner.

 

Barnprojekt i Irak

Vi har hjälpt kliniker i Norra Irak att förstå funktionsvariationer och på det viset hjälpa utsatta barn att få ett bemötande som ger dom hopp. Vi har utbildat både socialarbetare, läker och lärare.

 

Utveckling av HVB-Verksamhet för Ensamkommande barn.

Vi har under 2014 och 2015 erfarenhet av att bygga upp flera verksamheter för ensamkommande flyktingbarn och kan helheten i det arbetet. Vi har anpassat verksamheter och handlett personal utifrån trauma skador och svåra separationer. Vi har också byggt upp tydliga strukturer och mappar där vi kan mäta vad som leder till en bra integration.

Follow Us

Kontakt

vi finns

WiseCare

  Anders Svensson

 • 036-3366881
 • anders@wisecare.se
 • Folkungavägen 25, SE-554 54, JÖNKÖPING, SWEDEN