Herobild

Vi finns och har tid

Vi är ett närvarande företag som månar om att skapa trygghet. Grunden i vårt arbete är utveckla bra alternativ för människor med funktionsvariationer. Familjehem och Boende med särskild service för målgruppen med intellektuell funktionsvariation och/eller autismspektrumtillstånd samt andra neuropsykiatriska diagnoser är det vi arbetar med.

Vi finns och har tid Om WiseCare

Vi driver boende i Jönköping med inriktning på personkrets 1. Individernas behov inom denna målgrupp varierar och de olika boende har därför lite olika inriktningar.

App screenshot
Mål.
Våra boende ska vara en plats att bo på som gör skillnad. Vi ska ge människor möjligheter formade med tanke och omtanke. På våra boenden ska glädjen smitta av sig. Genom gemensam vilja och kunskap får vi livet att lyfta och nya idéer blir verklighet.
Medarbetare och ledarskap.
Bra relationer mellan alla som jobbar och bor hos är grunden för vårt arbete. Vi pratar med varandra om det som är viktigt. Alla vill alltid göra sitt bästa.
Värdegrund.
Tanke och omtanke. Vilja och kunskap att göra det som behövs när det behövs. Alla har betydelse.
Vision.
Att skapa en miljö som gör skillnad.

Våra tjänster

Läs om våra tjänster.