Barn och ungdomsboende

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8, LSS.

Vi tar emot barn- och ungdomar med NPF diagnoser inom personkrets 1. WiseCare har tillstånd från IVO för fyra barn- och ungdomsboende i Jönköpings området.

  • Vi tar emot barn mellan nio och 18 år med undantag att stanna till de är 21 år med förutsättning att de går i skola.
  • Vår personal har erfarenhet av att jobba med barn med NPF diagnoser.
  • Personalen är utbildade i MI riktad mot ungdomar med NPF diagnoser och arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Våra tjänster

Läs mer om våra övriga tjänster.