Familjehem

Familjehem för barn, ungdomar och vuxna.

WiseCare är behjälpliga att placera barn, ungdomar och vuxna i noggrant och grundligt utredda familjer. Företaget har flera års erfarenhet av familjehemsvård och innehar IVO-tillstånd.

Både familjehemmet och uppdragsgivaren ska känna sig trygga med att vi alltid finns tillhands för stöd och vägledning.

Våra tjänster

Läs mer om våra övriga tjänster.