Utbildning

Handledning och utbildning.

WiseCare har ett eget utbildningsbolag, Verklig Utbildning & handledning, som tar fram individuella utbildningsplaner tillsammans med de anställda. Vi tar även in extern konsultation vid behov.

Både familjehemmet och uppdragsgivaren ska känna sig trygga med att vi alltid finns tillhands för stöd och vägledning.

  • Personalen får handledning i sitt arbete på boendena. Familjehemmen handleds också utifrån den placering de har.
  • Det finns en heltidsanställd personal som ansvarar för vår pedagogik och implementeringen ut mot enheterna och familjehemmen.

Våra tjänster

Läs mer om våra övriga tjänster.